Skip to content

carlubunakeellulilistdemoutypit.co

are not right. assured. Let's discuss. Write..

Category: Rock

Nærmere Jesus, Nærmere Dig - TUK (5) - Jeg Vælger At Tro (Vinyl, LP, Album)

8 thoughts on “ Nærmere Jesus, Nærmere Dig - TUK (5) - Jeg Vælger At Tro (Vinyl, LP, Album)

  1. Nok om det "pjat", men gå i dialog med Tulle omkring religion / tro, gør jeg i hvert fald ikke. Delte hun min interesse for haven eller andet, ville det være en anden sag. Billedgalleri - igen er vi enige. Også jeg tror, at Jesus er søn af Gud og ikke Gud selv. Da jeg gik i skole, lærte vi om, at Jesus .
  2. Jesus svarede ham: Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange. Matt. 18, Hverken ægteskaber, søskendeforhold eller nogen andre forhold er så stabile, at de altid vil være gode, fordi de én gang har været gode.
  3. Jesus gik ikke ”ind i politik”, som vi ofte forstår det i dag. Her må vi forstå politik bredere. Politik er ikke bare, hvad der sker på Christiansborg eller det at gå ned og stemme. Politik er også, hvor du sender dit barn i skole. Hvad du bruger dine penge på. Hvordan du transporterer dig .
  4. ”Når Jesus siger, at vi skal fødes på ny, opfatter jeg det som en fødsel, vi selv vælger, modsat den fødsel, vi oplever, når vi bliver født som spæde. Ved den første fødsel beslutter vi intet selv, men oplever at forlade den trygge tilstand i livmoderen og gennem en farefuld proces komme ud til en verden, som rummer både godt og.
  5. Hvor let skulle jeg da kue deres fjender! (= Beskyttelse, Salmernes Bog ) Den Højeste har du gjort til din bolig, intet ondt skal ramme dig, ingen plage skal nå dit telt, for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på .
  6. Vend dig væk fra al synd og lad Jesus blive din Herre! Beslut dig for, at hans ord og hans vilje fra nu af er den øverste autoritet i dit liv. Lad dig døbe i vand - som Jesus har sagt. Dåb i vand er en begravelse af det gamle syndige liv og en opstandelse til det nye liv med Jesus. Se Romerbrevet kap.
  7. At få et møde med Jesus lukker dig ud af skammens fængsel. Og det er helt FANTASTISK! Jesus er ikke en teori. Han lever og vil møde dig, idet du erkender dit behov for hans genoprettende kærlighed – og kommer til ham, som du er! Du må komme til ham, som et barn kommer til sin far eller mor. Du skal altid være dig selv over for Gud.
  8. Sep 29,  · Når en tanke omkring igen at opleve sig svigtet først begynder at tage form i os, vil den hurtig vokse, hvis vi ikke når at gribe den, bede Jesus ind over samt erstatte tanken med et ord fra Gud. I Hebr. 13 v 5 -6 står For Gud har selv sagt:»Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *